Kalender

Lørdag d. 28. november 2020
20:30 - 23:00
Tisvilde Højskole, Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, tlf. 4870 7636

Søndag d. 16. maj 2021 - Søndag d. 23. maj 2021
Hele dagen
Se senere

Lørdag d. 28. august 2021
17:30 - 19:30
Festivalteltet, Slangerup Centrum
NB: Aflyses måske pga. Covid 19-risiko.
Fjeldtetten v. Mogens Kann Fjeldsøe - Sydskråningen 15, 2800 Kgs. Lyngby - tlf. 5338 1306 - fjeldmus@gmail.com